ADW

Początki firmy sięgają 1983 roku. ADW zajmuję się produkcją mas hydroizolacyjnych i środków grzybobójczych. Jest także dostawcą opatentowanego produktu do obniżenia zapylenia w górnictwie. ADW zajmuję się także produkcją dla takich marek jak: Izoplast, Beton Plast i Mycetox. Obecnie firma posiada silną pozycję na rynku wyrobów bitumicznych, mas hydroizolacyjnych i środków grzybobójczych.

Firma posiada odpowiednie zaplecze w celu zapewnienia terminowej i profesjonalnej obsługi. Hale produkcyjne, hale i wiaty magazynowe, obiekty gospodarcze, budynki administracyjne, place składowe, a także drogi i parkingi pozwalają utrzymać obsługę na najwyższym poziomie. Całość zajmuję powierzchnię ok. 20 000m2. Wszystkie produkty wytwarzane są w oparciu o nowoczesne linie produkcyjne i systematycznie kontrolowane we własnym laboratorium.

Na sukces firmy wpływa ciągłe kształcenie kadry kierowniczej i pracowniczej. ADW pracuje ze odpowiednio wykwalifikowanymi specjalistami z dziedziny technologii, ekonomii i handlu. Powiększające się z roku na rok grono zadowolonych klientów świadczy o wysokiej jakości obsługi i oferowanych produktów. Firma ADW posiada także Certyfikat ISO 9001:2008.

Gwarancja

Gwarancja firmy ADW jest zróżnicowana w zależności od wybranego produktu. Szczegółowe informacje dostępne są w ofercie producenta.  

Oferta firmy ADW:

- impregnaty

- uszczelniacze

- grunty

- środki antygrzybiczne

- izolacje

- kleje

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Probud Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, adres: Poligonowa 6, kod pocztowy 18-400. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@probudpsb.pl . Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@probudpsb.pl  Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, jeżeli zostanie uznane, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.