Gwarancja na dachy bitumiczne powinna wynosić minimum 20 lat. Jednak biorąc pod uwagę wiele czynników, m.in. klimat, wilgotność itp. żywotność dachu może ulec skróceniu.

  

 Porastanie glonów

Osadzanie się glonów na dachu jest przyczyną powstawania ciemnych przebarwień oraz smug. Zjawisko te, wystepuje  głównie w ciepłym i wilgotnym klimacie. Szczególnie na tych obszarach należy skupić się na jakości pokrycia, nie tylko na cenie.

Zalecenia:

Przebarwienia dachów spowodowanych przez grzyby lub glony są trudne do usunięcia. Mogą jednak zostać złagodzone przez rozpylanie rozcieńczonego roztworu wybielacza, fosforanu trisodowego i wody na dachu. Mieszanka powinna zostać  w ciągu 10 do 15 minut. Nie należy szorować. Może to negatywnie wpłynąć na posypkę gontu.

Po natrysku, należy dokładnie wypłukać dach i zieleń wokół domu (trawa, krzewy i drzewa). Skuteczność tego rodzaju czyszczenia może być tylko chwilowa a przebarwienia mogą powracać.

Mycie pod wysokim ciśnieniem nie jest zalecane ze względu na możliwość usunięcia granulatu co może skutkować skruceniem trwałości systemu dachowego.

Dla stałego rozwiązania proponujemy preparat przeciw porostowi mchu Anti Moss. Przeznaczony jest do zahamowania  rozwoju glonów. Preparat znajdą Państwo w naszym sklepie w zakładce "chemia dachowa"

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Probud Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, adres: Poligonowa 6, kod pocztowy 18-400. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@probudpsb.pl . Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@probudpsb.pl  Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, jeżeli zostanie uznane, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.